Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de AVG-wetgeving van toepassing. Eén van de belangrijkste onderdelen van de AVG is transparantie. In het kader van transparantie, willen wij u hierbij attenderen op ons aangepaste privacy statement. Hierin leest u hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Fromagerie Guillaume en Exclusive Food & Service is gevestigd in Berkel-Enschot en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel respectievelijk onder het nummer 69348855 en 55776477 en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw bedrijfs/persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Fromagerie Guillaume en Exclusive Food & Service
William, Mirjam en Bas van Hest
Calenwiel 1D
5056 DB Berkel Enschot

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fromagerie Guillaume en Exclusive Food & Service verwerken uw bedrijfs/persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres
– Rekeningnummer
– Gegevens met betrekking tot transacties/aankoopgeschiedenis/betalingen

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij bedrijfs/persoonsgegevens

Fromagerie Guillaume en Exclusive Food & Service verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Fromagerie Guillaume en Exclusive Food & Service bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Data opslag

Alle bedrijfs/persoonsgegevens verwerken wij binnen de Europees Economische Ruimte (EER).

Delen van bedrijfs/persoonsgegevens met derden

Fromagerie Guillaume en Exclusive Food & Service deelt uw gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw bedrijfs/persoonsgegevens door Fromagerie Guillaume en Exclusive Food & Service.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw bedrijfs/persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw bedrijfs/persoonsgegevens sturen naar info(at)fromagerieguillaume.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fromagerie Guillaume en Exclusive Food & Service nemen de bescherming van uw gegevens bijzonder serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info(at)fromagerieguillaume.nl